Partyzantów 2B

Działaniem członków Klubu Strzeleckiego „OGNIOMISTRZ” LOK MIELEC oraz Zarządu Powiatowego LOK, Prezydent Miasta Mielca decyzją swoją przydzielił numer porządkowy Strzelnicy LOK w Mielcu. Zgodnie zatem z otrzymanymi dokumentami informujemy, że Strzelnica Ligii Obrony Kraju w Mielcu znajduje się przy ul. Partyzantów numer 2B.