Strzelnica

Strzelnica LOK w Mielcu przy ulicy Partyzantów

Każda osoba przebywająca na strzelnicy ma obowiązek zapoznać się z REGULAMINEM STRZELNICY